Çamlıca Yapı Denetim
Hakediş Hesaplaması
Hizmet Bedeli Hesaplama
Hizmet Bedeli Hesaplama
Bilgiler
İş Bitirme Süresini :
%
İnşaat Sınıfını :
%
İnşaat Alanını M² Olarak Giriniz :
 
 


Hesaplama
Sözleşme Yılı Yapı Yaklaşık Maliyeti (TL)
Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli (TL)
KDV (TL)
Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli KDV Dahil (TL)

Taksitler
1-Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli (%10)
2- Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım (%10)
3-Taşıyıcı sistem bölümü (%40)
4- Çatı örtüsü , dolgu duvarları , kapı ve pencere kasaları , tesisat al yapısı yapının sıvıya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü (%20)
5- Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü (%15)
6- İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması (%5)
Toplam